Cestování s alergií

 

Ve vyspělých státech je problematika alergiků řešena na všech úrovních. Některé státy mají velmi progresivní přístup (například USA, Itálie, Skandinávie, Velká Británie), v jiných je pokrok pomalejší, intervence státu je různorodá. Základem je vzdělávání pacientů, na které je v lékařských ordinacích jen málo času. Do edukačního procesu proto nastupují různé organizace, které se snaží jak o praktickou pomoc alergikům, tak o změnu atmosféry ve společnosti. Ta je důležitá pro pochopení problematiky a zvýšení zájmu o potřeby alergiků.

 USA

USA je země, ve které se věnuje pomoci alergikům velká pozornost a to i ze strany státních orgánů. Působí velké množství asociací a sdružení na podporu osob s potravinovými alergiemi. Komerční i neziskové organizace zajišťují vzdělávání v restauracích, ve školách, provozovnách školního, závodního a nemocničního stravování. Právní systém umožňuje dostatečnou vymahatelnost práva, což má pozitivní vliv na zodpovědný přístup k problematice ze strany poskytovatelů veřejného stravování, kteří se obávají žalob.

Etnická různorodost a také geneticky i nábožensky předurčené stravovací návyky činí obyvatele citlivějšími též ke specifickým stravovacím potřebám alergiků.

 Velká péče je věnována preventivním opatřením ve školách. Školy mají vypracovaný „Food Allergy Action Plan“, který obsahuje osobní informace o žácích a jejich alergiích, záchranný plán (jak postupovat v případě anafylaxe) a další potřebné informace.

Dostupnost speciálních potravin je velmi dobrá, USA jsou předním výrobcem bezlepkových potravin a speciálních potravin bez dalších alergenů. Své výrobky vyvážejí do celého světa.

 SA mají vybudovanou rozsáhlou síť eco hotelů, bio hotelů a restaurací pro alergiky s odborně vyškoleným personálem. Podmínky pro život alergiků jsou v USA nesrovnatelně lepší než v České republice.

  EVROPSKÁ UNIE

Některé evropské státy jsou dnes společně s USA a Austrálií na podobné úrovni v péči o alergiky. Problémem EU je však velká rozdílnost přístupu jednotlivých členských států. Nedá se tedy říci, že je celá EU pro alergiky přátelská. To lze jistě tvrdit např. o Itálii a Skandinávii, určitě to ale neplatí pro Českou republiku, Polsko, Slovensko a další, zejména nově připojené země EU. V Evropě existuje řada profesních organizací a poboček organizací z USA.  EU zpřísňuje legislativu týkající se označování alergenů na poravinových (Food Labeling - Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům), kosmetických výrobcích a lécích. V rámci Evropské unie byla vytvořena síť databází potravinových alergenů. Jedná se například o Britskou dietetickou organizaci British Dietetic Association (http://www.bda.uk.com) a ALBA Nizozemí (http://www.allergenenconsultancy.nl). Národní databáze mají také další státy EU. Profesní organizace jsou zdrojem cenných a aktuálních informací, jako například AFDIAG, AOECS, BSACI, CSA, DAAB, EAACI, EFA a další

  ITÁLIE

Itálie je jedním z evropských lídrů v přístupu k osobám postižených celiakií. Celiakie je zde zákonem uznána jako celoživotní, sociální onemocnění. Asociace celiaků Associazione Italiana Celiachia Au Gluten (dále jen asociace) dosáhla značných úspěchů ve vyjednání lepších podmínek pro důstojný život celiaků. Stát podporuje dostupnost dietetických bezlepkových potravin. Stát také finančně podporuje vzdělávání veřejnosti, pacientů i zdravotnických pracovníků. Vzdělávání je například uskutečňováno řadou projektů v rámci Alimentazione Fuori Casa, které asociace zdarma pořádá. Jedná se o kontinuální a dlouhodobé pravidelné vzdělávací kurzy pro všechny poskytovatele stravovacích služeb a výrobců potravin. Všeobecná informovanost o celiakii a obecně potravinových alergiích je na podstatně vyšší úrovni než v České republice. Alespoň základní sortiment bezlepkových výrobků je dostupný téměř v každé prodejně potravin.

CESTOVÁNÍ S ALERGIEMI V ZAHRANIČÍ

 Cestování s alergiemi je ve vyspělých státech mnohdy méně komplikované než u nás. Zejména v anglicky mluvících zemích a státech původní EU se již mnoho let věnuje v oblasti výrobků a služeb pro alergiky pozornost legislativě, výzkumu, vzdělávání a osvětě. Nezávislé asociace, sdružení a organizace, ve spolupráci se státními orgány pomáhají pacientům s alergiemi vést plnohodnotný život (v Příloze č. 6 je uveden seznam těchto organizací se stručnou charakteristikou jejich činností). Orientaci na trhu usnadňuje postupné zavádění certifikací, garantovaných vzdělávacích programů pro restauratéry, školy apod, které tyto organizace organizují. Na jejich internetových stránkách je možné vyhledávat restaurace a ubytovací zařízení, pro alergiky a celiaky. Některé provozovny prošly odborným školením, jiné ne.  Ve vyškolených provozovnách je kontrolováno dodržování zásad a stanovených podmínek poskytování služeb pro alergiky. Rozšiřují se vzdělávací a certifikační programy pro transparentnost kvality služeb (např. italská Alimentazione Fuori Casa, Gluten Free Awareness Program v USA, Food Allergy Training Guide for Hospital and Food Service Staff v USA, Food Allergy Training Guide for College Food Service v USA a další). Vyhledávání aktuálních informací pro alergiky je dostupné též přes mobilní aplikace tak, aby alergik dostal informace přesně v místě a okamžiku, kdy je potřebuje.

Problémem může do budoucna být existence firem, které trh alergiků chápou spíše jako možnost výdělku a reklamy. Tento problém se týká zejména nabídek hypoalergenních pokojů.  

 Otázkou k zamyšlení je opodstatněnost extra poplatků za pokoje pro alergiky. Zákazník by měl být schopen z hotelové nabídky vyčíst, zda bude platit více za služby, které by měly být standardem (např. kvalitní úklid a lůžkoviny bez peří). Zvýšení sazby za pokoj je opodstatněné v případech, kdy odráží vyšší mzdové náklady (například na úklid), náklady na speciální vybavení (například čistička vzduchu, UV desinfekce), speciální, finančně náročnější stravu apod.

 

ZDROJE INFORMACÍ O ECO A BIO HOTELECH A CERTIFIKAČNÍCH PROGRAMECH

 

Eco a bio hotely jsou obvykle schopny nabídnout alergikům vhodné stravovací a ubytovací podmínky. Při výběru dovolené je ale třeba dbát na osobní situaci.  Alergik na pyly trav by mohl být nemile překvapen spuštěním laviny alergických reakcí na farmě obklopené loukami. Alergik na roztoče bude naopak na horské farmě vysoko v horách pociťovat úlevu.

 •  www.destinet.eu - nezávislý portál spojující firmy a jednotlivce pracující na udržitelnosti cestovního ruchu. Portál spravuje nezávislá, nezisková organizace ECOTRANS v partnerství s European Environmental Agency (EEA), United Nations Environmental Programme (UNEP) a World Tourism Organization (UNWTO). Zdroj informací o certifikačních programech, držitelých certifikací a dalších užitečných informacích pro cestování
 • www.greenseal.org – nezisková organizace podporující udržitelnou ekonomiku a životní prostředí, podporuje lokální bio zemědělství, uděluje certifikace ve 3 oblastech: úklidové služby, produkty a pohostinství. V sekci hotelů udělila certifikát 85 hotelům v USA. Uděluje certifikáty pro hotelová zařízení třech tříd: bronzové, stříbrné a zlaté
 • www.greenhotels.com – asociace „green hotelů“ sdružující téměř 300 hotelových zařízení a dalších organizací činných v udržitelném cestovním ruchu v USA
 • www.ecohotelsoftheworld.com – portál eko hotelů z celého světa, posuzující 5 oblastí: energie, vodu, odpadové hospodářství, eco aktivity a ochranu. V každé z oblastí uděluje hodnocení jedné až 5 hvězd
 • www.wwoof.org – World Wide Opportunities on Organic Farms – síť organizací v Severní Americe, Latinské Americe, Evropě, Africe, Pacifiku a na středním východě. Žádná organizace v České republice zde není regisrována
 • www.ecorooms.com – nabídka eco hotelů v USA
 • www.ecogreenhotel.com – nabídka eco hotelů v USA
 • www.istaygreen.org – nabídka „green hotelů“ ve světě, široký výběr v Evropě
 • www.rezhub.com – projekt Green Travelhub – nabídka „green hotelů“ ve světě, v České republice registrován Hotel Chateu Mcely
 • www.greenlodge.org – nabídka 706 „green hotelů“ v USA
 • www.sustainabletravelinternational.org – nezisková organizace podporující vzdělávání, ochranu přírody, kulturního dědicrtví, uděluje eco certifikáty
 • www.biohotels.info – bio hotely v Rakousku, Německu, Francii, Švýcarsku, Itálii a Řecku
 • www.ecolabel.eu  - certifikace, seznam eco produktů a služeb

  HOTELY SE SLUŽBAMI PRO ALERGIKY

 V zahraničí, ale zejména v USA existuje široká nabídka hotelů poskytujících služby pro alergiky. Samozřejmostí je, že hotely poskytují zároveň speciální ubytovací i stravovací služby.  Existují společnosti specializující se na školení hotelů a vývoji patentovaných technologií zajišťujících vhodné podmínky pro alergiky. V České republice tyto služby poskytuje naše společnost.

 ZDROJE INFORMACÍ PRO VYHLEDÁVÁNÍ HOTELŮ PRO ALERGIKY

http://glutenfreetravelsite.com/restaurants/ - informace o restauracích, cestovních kancelářích a hotelech pro celiaky

RESTAURACE PRO ALERGIKY A CELIAKY

 V Evropě, USA, Kanadě, Austrálii je snadné vyhledávat vhodné restaurace pro alergiky. Jedná se zejména o restaurace pro celiaky s vyškoleným personálem. Existují programy vzájemné spolupráce mezi restauracemi a odbornými organizacemi, které se zabývají vzděláváním. Takovými programy a jsou například:

 • Gluten Free Restaurant Awareness Program, USA (www.glutenfreerestaurants.org )
 • Health Impact Award udělovaná společností The Celiac Disease Foundation (www.celiac.org )
 • Food Allergy Training Guide for Hospital and Food Service Staff poskytované společností The Food Allergy and Anaphylaxis Network (www.foodallergy.org)
 • Gluten Free Restaurant Awareness Program poskytovaný společností Gluten Intolerance Group of North America (www.glutenfreerestaurants.org )
 • Food Standards Agency ve Velké Británii (podpora a vzdělávání výrobců potravin a restaurací)
 • Alimentazione Fuori Casa, Itálie 

 

ZDROJE PRO VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O RESTAURACÍCH PRO CELIAKY A ALERGIKY 

 Lokální zdroje informací jsou dobře dostupné ve většině evropských zemí, USA Kanadě, Austrálii atd. Uvedený seznam zahrnuje jen vybrané zdroje.

 

INTERNET, SOCIÁLNÍ SÍTĚ, APLIKACE SMARTPHONES

 

Na sociálních sítích Facebook, Twitter, Google+ a Foursqare a dalších se odvíjí komunikace mezi alergiky, odbornými společnostmi, firmami a neziskovými organizacemi z oblasti imunologie a alergologie. Všechny významné společnosti spravují své firemní profily na sociálních sítích. Trendem je, aby uživatelé informace nevyhledávali, ale aby si informace své příjemce v reálném čase nacházeli sami.

Pro alergiky je velkým přínosem YouTube, kam uživatelé vkládají amatérská videa z hotelů a navštívených míst, ale i odborné a lékařské organizace zde umisťují vzdělávací a instruktážní videa. Lze tu vyhledat množství důležitých informací pro alergiky – recepty, zkušenosti, tipy, rady pro cestování, vzdělávací manuály pro restaurace apod.

 Příklady videí na You Tube:

 http://www.youtube.com/watch?v=UB_FQcJ9uxc (Food Allergies and Disneyland)

http://www.youtube.com/watch?v=Zs1uk5zrETo (Managing Food Allergies While Travelling)

http://www.youtube.com/watch?v=_7ViR6mmf1k (Travel Tips for People with Food Allergies)

http://www.youtube.com/watch?v=wNJ_YepJ-DE (Ask UNMC: Childhood with Allergies and School)

http://www.youtube.com/watch?v=j-15M9DBhfM&feature=related (Food Allergy and Anaphylaxis in Schools)

 

APLIKACE

NIH: Food Allergy Information – fakta, alergeny, zkřížené alergie, reakce

Allergy Free Entertaining Lite – pomocník pro ty, ktěří chtějí připravit pohoštění pro celiaky a potravinové alergiky

Interactive Food Allergy Menus – GPS lokace restaurací, kde je možné stravování pro alergiky, nastavení alergenů přes filtr, doporučení bezpečného menu

Audio knihy o alergiích

Allergy Track – rady jak žít s alergií, adresář alergologických ordinací

Allergies Treatment – léčba a prevence alergií

Mobilní aplikace umožňující vytváření vlastních restauračních karet pro alergiky, které přeloží do jakéhokoli jazyka a nahlas text přehrají obsluze v restauraci - v AppStore Mobile Allergy Card (http://www.mobileallergycard.com),

Internetová aplikace restaurační karty Stay Safe Card (http://www.staysafecard.com)

 

http://allergyfreepassport.com/cs/mobile-apps/ - mobilní aplikace restaurační karty Allergy Free Passport