Alergie - statistiky

 

Prevalence alergiků v Evropě

 •  cca12% evropské populace trpí potravinovou alergií (dětí cca 8%, dopělých cca 4%)
 • nějakou formou alergie trpí 40% evropanů, odhaduje se, že do roku 2015 bude v Evropě již 50% alergiků

 • astmatem trpí 27% evropanů

 • alergií na roztoče trpí v Evropě 40% dospělých, alergií na plísně trpí 8% dospělých, alergií na psy trpí 18% dospělých, alergií na kočky trpí 30% dospělých

 • 70% alergiků se kvůli alergii cítí limitováno při každodenních činnostech, 40% se cítí frustrováno komplikacemi, které jim přináší chronické alergické nemoci.

 

 

USA

 Prevalence alergiků v USA a další údaje

 •  zhruba 12% populace USA trpí potravinovou alergií (dětí cca 8%, dopělých cca 4%)
 • nějakou formou alergie trpí 55 % populace

 • podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je potravinová alergie ročně příčinou 300.000 ambulantních návštěv pediatra u dětí do 18 let věku

 • každé 3 minuty je potravinová alergie důvodem k návštěvě pohotovosti, každých 6 minut je alergická reakce provázena anafylaktickým šokem

 •  jedinci s potravinovými alergiemi a astmatem mohou mít zvýšené riziko závažných až fatálních projevů potravinové alergie
 • přibližně 20 – 25% dětí, kterým musel být ve škole injekčně podán adrenalin (první pomoc při anafylaktickém šoku), byly v době vzniku alergické reakce svou alergií známé

 • více než 15% dětí školního věku (alergiků i nealergiků) mělo alergickou reakci na potraviny ve škole

 

Vyjádření rodičů v USA k sociálním dopadům potravinových alergií na jejich děti školního věku:

 •  48% rodičů uvedlo, že se jejich dítě cítí kvůli potravinové alergii frustrované
 • 39% rodičů uvedlo, že jejich dítě má z alergie strach

 • 37% rodičů uvedlo, že se jejich dítě cítí izolované

 • 71% rodičů uvedlo, že jejich dítě nejí v restauraci s přáteli či rodinou kvůli obavám z potravinové alergie

 • 45% rodičů uvedlo, že jejich dítě nenavštěvuje domácnosti svých kamarádů z důvodu možného vystavení se alergenům

 • 42% rodičů uvedlo, že jejich dítě se nezúčastnilo akcí s přenocováním kvůli obavám z potravinové alergie

 • 41% rodičů uvedlo, že se jejich dítě nezúčastnilo společenských akcí jako např. narozeninových oslav kvůli obavám z potravinové alergie

 

Prevalence celiaků

Předpokládá se, že na jednoho diagnostikovaného nemocného se střevními příznaky připadá v současné době 5-10 dosud nediagnostikovaných celiaků. Platí to i pro Českou republiku, v níž je v současné době diagnostikováno a dispenzarizováno jen asi 10-15% z celkového počtu 40.000-50.000 nemocných.

 

V zemích, kde se aplikují nové poznatky, a věnuje se celiakii dostatečná pozornost, se prevalence pohybuje kolem 0,5 – 2%.